Πρόγραμμα επαναληπτικών μαθημάτων

Οι μαθητές οι οποίοι παραπέμπονται θα παρακολουθήσουν επαναληπτικά μαθήματα στα αντίστοιχα μαθήματα σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: