Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εξετάσεων

Μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων Ιουνίου 2018,

π ρ ο ά γ ο ν τ α ι    όλοι οι μαθητές.