Εκλογές Αιρετών στα Υ.Σ.

Λόγω της διεξαγωγής εκλογών αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο σχολείο μας.