Ενισχυτική διδασκαλία

 Για το σχολικό έτος 2019-2020 προγραμματίζεταιη λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας μαθητών Γυμνασίου που περιλαμβάνει τα μαθήματα:
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελλ. Γλώσσα και Γραμματεία,
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος, καλούνται οι γονείς των ενδιαφερόμενων μαθητών να υποβάλουν σχετική αίτηση στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο εδώ και στο Γραφείο του Γυμνασίου.