Εκλογές Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαιδευτικών

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)»

Δείτε το σχετικό έγγραφο http://stellad.pde.sch.gr/new/wp-content/uploads/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97.pdf